Christmas Eve Dinner Menu

Tazza Nbid Shuna bil-Hwawar
u l-Laring
Homemade mulled wine
___________
Soppa Tal-Articoks
Minn Taghna
Cream Of Jerusalem Artichokes Soup

L-Ewwel Platt

Ftit Toghmiet Minn Taghna
A taste of our own produce consisting
of tapenades, Marinated seasonal
vegetables, Local cheeses, Cured meats,
Jams and Pickles

It-Tieni Platt

Dundjan Minn Taghna Mimli bl-
Ikkapuljat tat-Tigieg, Qastan, Salvja U
Zalzett Malti Servut biz-Zalza taz-Zinzel
Stuffed Home-grown turkey served with
cranberry sauce

Jew/Or

Zaqq Tac-Canga l-Forn Midluka bl-
Ghasel Minn Taghna
Honey Braised Beef Belly

Jew/Or

Cerna Friska Mixwijja u Servuta bil-
Butir tan-Naniegh Frisk
Grilled Fresh grouper steaks served with
mint butter
___________
Haxix u patata mil-biedja taghna
Vegetables and potatoes from our estate

Dezerta

Helu Tradizzjonali
Imbuljuta, Pastizzotti tal-Qastan,
Qaghaq Tal-Ghasel u Torta tat-Tamal
Traditional Christmas desserts
___________
Kafe Malti
Maltese coffee

 

Eur 45.00


Book Your Christmas Eve Dinner at Diar il-Bniet

-

: